Veřejná zakázka: Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 38
Systémové číslo: P22V00000020
Evidenční číslo zadavatele: 7422
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-053236
Datum zahájení: 28.12.2022
Nabídku podat do: 23.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména ve vybudování půdní vestavby a částečné nástavby v úrovni 3.NP. Nově bude vybudována přístavba včetně rampy pro přístup imobilních pacientů u opěrné zdi. Přizpůsoben bude také výstup na opěrnou stěnu, který bude hlavně sloužit pro evakuaci osob během požáru. Zastavěná plocha objektu bude zvětšena. Nově jsou navrženy komplexní úpravy budovy, mezi něž patří hlavně zbudování sociálního zázemí včetně WC pro invalidy. Na jednotlivých patrech také vzniknou cvičebny pro rehabilitační péči, přičemž dojde ke změnám dispozičních úprav i zásahů do nosných stěn. Stávající podkroví bude přebudováno na sociální zázemí pro personál. Střešní konstrukce bude upravena, aby mohlo být využito podkroví pro zázemí zaměstnanců. Součástí rozsáhlých stavebních úprav je mimo jiné i kompletní výměna stávajících rozvodů vody, kanalizace, topení i medicinálních plynů a rozvodů elektro apod. Dojde k vybudování nuceného větrání všech nadzemních podlaží. Objekt bude kompletně zateplen, částečně i v oblasti pod terénem, dojde výměně oken a dveří a výměně výtahové technologie.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž rekonstrukce ambulancí v 1.NP Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech.
Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 91 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: MMN, a.s.
 • IČO: 05421888
 • Poštovní adresa:
  Metyšova 465
  51401 Jilemnice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039200

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.nemjil.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky