Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména ve vybudování půdní vestavby a částečné nástavby v úrovni 3.NP. Nově bude vybudována přístavba včetně rampy pro přístup imobilních pacientů u opěrné zdi. Přizpůsoben bude také výstup na opěrnou stěnu, který bude hlavně sloužit pro evakuaci osob během požáru. Zastavěná plocha objektu bude zvětšena. Nově jsou navrženy komplexní úpravy budovy, mezi něž patří hlavně zbudování sociálního zázemí včetně WC pro invalidy. Na jednotlivých patrech také vzniknou cvičebny pro rehabilitační péči, přičemž dojde ke změnám dispozičních úprav i zásahů do nosných stěn. Stávající podkroví bude přebudováno na sociální zázemí pro personál. Střešní konstrukce bude upravena, aby mohlo být využito podkroví pro zázemí zaměstnanců. Součástí rozsáhlých stavebních úprav je mimo jiné i kompletní výměna stávajících rozvodů vody, kanalizace, topení i medicinálních plynů a rozvodů elektro apod. Dojde k vybudování nuceného větrání všech nadzemních podlaží. Objekt bude kompletně zateplen, částečně i v oblasti pod terénem, dojde výměně oken a dveří a výměně výtahové technologie.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž rekonstrukce ambulancí v 1.NP Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech.
Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Místo plnění: Semily
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.nemjil.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.02.2023 10:00
Datum zahájení: 28.12.2022 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: