Veřejné zakázky MMN a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

MMN a.s.
IČO: 05421888
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039200
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/mmn

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka Hybridní scintilační gamakamery (SPECT/CT) pro MMN a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2022 29.07.2022 10:00
Dodávka Skiaskopického digitálního C – ramena pro MMN a.s.
nadlimitní Hodnocení 20.05.2022 21.06.2022 10:00
Dodávka Videoendoskopického systému s integrovaným LED světlem a Endoskopického systému pro MMN a.s.
nadlimitní Hodnocení 16.05.2022 20.06.2022 10:00
Dodávka Centrální monitorovací stanice a Kardiotokografu s telemetrií pro MMN a.s.
nadlimitní Hodnocení 16.05.2022 04.07.2022 10:00
Dodávka RTG přístrojů pro MMN a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 13.07.2022 10:00
Dodávka Chladicí a mrazicí techniky a dodávka bateriového chirurgického systému a vzduchového systému pro MMN a.s.
podlimitní Hodnocení 06.05.2022 26.05.2022 10:00
všechny zakázky