Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
REVITALIZACE KOMUNIKACÍ MMN a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2022 15.08.2022 10:00
Dodávka Hybridní scintilační gamakamery (SPECT/CT) pro MMN a.s.
nadlimitní Zadáno 20.05.2022 02.08.2022 10:00
Dodávka Skiaskopického digitálního C – ramena pro MMN a.s.
nadlimitní Zadáno 20.05.2022 21.06.2022 10:00
Dodávka Centrální monitorovací stanice a Kardiotokografu s telemetrií pro MMN a.s.
nadlimitní Zadáno 16.05.2022 04.07.2022 10:00
Dodávka Videoendoskopického systému s integrovaným LED světlem a Endoskopického systému pro MMN a.s.
nadlimitní Zadáno 16.05.2022 20.06.2022 10:00
Dodávka RTG přístrojů pro MMN a.s.
nadlimitní Zadáno 12.05.2022 13.07.2022 10:00
Dodávka Chladicí a mrazicí techniky a dodávka bateriového chirurgického systému a vzduchového systému pro MMN a.s.
podlimitní Zadáno 06.05.2022 26.05.2022 10:00
MMN – Dodávka prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2021 12.10.2021 10:00
TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY MMN, a.s. A SPOLUPRACUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ
nadlimitní Zadáno 01.09.2021 14.10.2021 10:00
Nemocnice Semily – Dodávky pracích prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 02.09.2021 10:00
Nemocnice Semily – Výměna technologie prádelny – stavební práce (opakované zadání)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 16.04.2021 10:00
MMN, a.s. JILEMNICE – PRACOVIŠTĚ MR
podlimitní Zadáno 19.02.2021 22.03.2021 10:00
PAVILON „X“ - emergenci, centrální šatny, oddělení JIP, centrální laboratoře, ortopedie, operační sály, porodnice a helipad v areálu nemocnice v Jilemnici - PD
nadlimitní Zadáno 15.02.2021 22.03.2021 10:00
Demoliční práce - budova starého ředitelství v areálu MMN, a.s. v Semilech
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2021 26.02.2021 10:00
Dodávka tepla pro nemocnici Jilemnice a nemocnici Semily prostřednictvím instalace kogeneračních jednotek
nadlimitní Zadáno 08.10.2020 12.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››