Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY MMN, a.s. A SPOLUPRACUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb samostatně pro centrálního zadavatele a dále pro každého zadavatele uvedeného v čl. 2 Svazku 1 zadávací dokumentace prostřednictvím mobilního operátora a poskytovatele služeb VoIP (Voice over Internet Protocol) telefonie v rozsahu a za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Místo plnění: Liberecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.nemjil.cz)
Kontakt: Roman Hlaváč
e-mail: roman.hlavac@rts.cz
+420 545120289
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.10.2021 10:00
Datum zahájení: 01.09.2021 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: