Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MMN, a.s. JILEMNICE – PRACOVIŠTĚ MR
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v 1.NP budovy 3c Radiodiagnostického oddělení v areálu MMN, a.s. v Jilemnicích. Jedná se o umístění nového pracoviště magnetické rezonance (MR). Stavebními úpravami dojde dále k přemístění stávající vyšetřovny mamografie do prostoru bývalé vyšetřovny angiografie.
Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.nemjil.cz)
Kontakt: RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno
Ing. Marek Slabý
tel.: 605 203 854
e-mail: marek.slaby@rts.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 22.03.2021 10:00
Datum zahájení: 19.02.2021 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: